skip to Main Content
+45 60 20 95 93 info@apofysio.dk

HJERNESKADE

Hos Apofysio varetager vi genoptræning af personer, der har været udsat for en traumatisk hjerneskade. Dvs. en hjerneskade, der er opstået pga. en udefrakommende voldelig påvirkning – f.eks. et fald eller et slag pga. ulykke. Intensiv, kvalificeret og målrettet træning efter en erhvervet hjerneskade (også kaldet senhjerneskade), er helt afgørende for, at du kan genvinde flest mulige af dine tabte funktioner.

Genoptræning efter hjerneskade

Hvad vil du opnå med din genoptræning af? Vi tager altid udgangspunkt i dig, din nuværende fysiske funktion og dine tanker om, hvor træningen skal føre dig hen. Sammen klarlægger vi det hele ifm. din gratis forundersøgelse.

Jo tidligere, du starter træningen, des bedre er dine muligheder for at komme dig. Men selvom det er flere år siden, du har fået din hjerneskade, kan specialiseret og relevant træning forbedre din fysiske formåen og derved gøre din hverdag nemmere og forbedre din livskvalitet. Det er aldrig for sent!

Særlige tiltag og samarbejde

Ved traumatiske hjerneskader viser der sig ofte en bred vifte af symptomer, og der kan være brug for særlige tiltag. Fordi det betyder meget for os, at du får mest muligt ud af din genoptræning, hjælper vi også med kontakt til andre relevante faggrupper, fx bandagist, ergoterapeut, neuropsykolog. Vi støtter altid op med de tiltag, der sikrer dig den bedste udvikling.

MULIGE ÅRSAGER TIL HJERNESKADER

  • apopleksi –
    blodprop eller hjerneblødning
  • traumer
  • infektioner
  • iltmangel
  • epilepsi
  • tumorer

INFORMATION

- om træning

Back To Top