skip to Main Content
+45 60 20 95 93 info@apofysio.dk

Vi skal lære hinanden at kende

At investere i sig selv gennem supplerende træning med egenbetaling er en stor beslutning. Derfor skal man være sikker på, at det er det rigtige at gøre. Vi ved, hvor vigtig den gode relation er for at et samarbejde fungerer, hvorfor vi altid tilbyder en gratis og uforpligtende konsultation forud for en evt. opstart hos os.

Gratis undersøgelse

Det er vigtigt, at vi lærer dig og din historie godt at kende. Vi prioriterer at sætte os grundigt ind i din forhistorie via samtale og evt. tidligere journalnotater, da det er helt grundlæggende for at kunne tilbyde det bedst mulige træningsforløb.

Vi bruger omkring halvanden time sammen, hvor vi dels taler om dit sygdomsforløb samt dine mål for genoptræningen, dels undersøger din aktuelle fysiske formåen. Det er en god ide, hvis du tænker over nogle eksempler på helt specifikke hverdagssituationer, du ønsker at kunne håndtere bedre.

Gennem grundig undersøgelse, klarlægger vi dit nuværende funktionsniveau. Til slut vil vi give vores vurdering af dit genoptræningspotentiale, samt vores bud på, hvordan du bedst kan komme videre i din træning.

Lær principperne og træn på egen hånd

Når træningsform og mål er aftalt, sætter vi de nærmere rammer om din træning.

Du kan træne i kortere eller længere forløb sammen med os. Vi vil give dig muligheden for at blive så selvstændig som muligt, og det gælder også i din træning. Derfor bliver du løbende oplært i træningsprincipperne, så du kan fortsætte træningen på egen hånd, hvis du har lyst. Men vi slipper dig selvfølgelig først, når du er helt tryg og klar til at træne selv.

Til træning skal du medbringe

  • Shorts eller kondibukser
  • Gode kondisko
  • Evt. en kopi af din nuværende genoptræningsplan fra hospital/kommune

Vi bruger genoptræningsplanen og øvrige notater til at få et godt indblik i dit tidligere træningsforløb.

Stærk genoptræning

- hvis du vil vide mere om træningen

Her kan du se pakke- priser

- og få en ide om hvordan din træning kan sammensættes ved at klikke her

Back To Top