skip to Main Content
+45 60 20 95 93 info@apofysio.dk

Fordi din træning er vigtig

Hvis du ønsker at påbegynde et genoptræningsforløb hos Apofysio, starter træningen hurtigst muligt efter den gratis forundersøgelse.

Forskning viser, at intensiv træning er vigtig for at opnå gode resultater. Derfor anbefaler vi, at du træner mindst 3 gange ugentligt samlet set.

De fleste kommuner tilbyder genoptræning 1-2 gange ugentligt. Du kan derfor med fordel supplere din kommunale genoptræning med 1-3 ugentlige træninger hos Apofysio.

Sådan foregår din træning:

Individuelt på klinikken:

Individuelt tilrettelagt træning sammen med en specialiseret fysioterapeut. På den måde er du garanteret fuldt udbytte af din træning, da vi hele tiden har al fokus på dig og din træning.

En træningssession varer min. 60 min., men kan forlænges, hvis det ønskes.

Hjemmetræning:

Har du ikke mulighed for at komme til os, kommer vi gerne til dig. Tæt på halvdelen af vores træningssessioner foregår i vores træningspartneres eget hjem, hvilket kan bidrage til at gøre træningen ydermere funktionel og let overførbar til hverdagen.

Selvtræning - en naturlig del af hverdagen:

For at forbedre sit funktionsniveau bør man træne hver dag. Derfor er hjemmetræning en integreret del af ethvert genoptræningsforløb hos os. Ud fra din situation og dine muligheder udvælger vi sammen relevante øvelser og sørger for grundig oplæring i korrekt udførelse. Øvelserne tager udgangspunkt i dine mål for træningen, og justeres efterhånden som dit funktionsniveau forbedres.

Du kan med med fordel supplere din kommunale genoptræning med 1-3 ugentlige træninger hos Apofysio.

  • Individuel træning
  • Hjemmetræning
  • Selvtræning
Back To Top