skip to Main Content
+45 60 20 95 93 info@apofysio.dk

Fordi din træning er vigtig

Hvis du ønsker at påbegynde et genoptræningsforløb hos Apofysio, starter træningen hurtigst muligt efter den gratis forundersøgelse.

Forskning viser, at intensiv træning er vigtig for at opnå gode resultater. Derfor anbefaler vi, at du træner mindst 3 gange ugentligt samlet set.

De fleste kommuner tilbyder genoptræning 1-2 gange ugentligt. Du kan derfor med fordel supplere din kommunale genoptræning med 1-3 ugentlige træninger hos Apofysio.

Sådan foregår din træning:

Individuelt på klinikken:

Individuelt tilrettelagt træning sammen med en specialiseret fysioterapeut. På den måde er du garanteret fuldt udbytte af din træning, da vi hele tiden har al fokus på dig og din træning.

En træningssession varer min. 60 min., men kan forlænges, hvis det ønskes.

Hjemmetræning:

Har du ikke mulighed for at komme til os, kommer vi gerne til dig. Tæt på halvdelen af vores træningssessioner foregår i vores træningspartneres eget hjem, hvilket kan bidrage til at gøre træningen ydermere funktionel og let overførbar til hverdagen.

Hold:

Er du motiveret for ekstra træning ud over din individuelle træning, og det vurderes relevant af din fysioterapeut, tilbyder vi holdtræning med særligt fokus på gangfunktion og balance. Her er der et særligt fokus på vægtaflastet gangbåndstræning (Lite Gait), balancetræning og funktionel styrketræning.

Der vil aldrig være mere end fem personer på et hold. En træningssession varer 60 min.

Selvtræning - en naturlig del af hverdagen:

For at forbedre sit funktionsniveau bør man træne hver dag. Derfor er hjemmetræning en integreret del af ethvert genoptræningsforløb hos os. Ud fra din situation og dine muligheder udvælger vi sammen relevante øvelser og sørger for grundig oplæring i korrekt udførelse. Øvelserne tager udgangspunkt i dine mål for træningen, og justeres efterhånden som dit funktionsniveau forbedres.

Du kan med med fordel supplere din kommunale genoptræning med 1-3 ugentlige træninger hos Apofysio.

  • Individuel træning
  • Hjemmetræning
  • Hold
  • Selvtræning

Tilmeld Nyhedsmailen

Vi udsender nyhedsmail ca. 10 gange om året.

Back To Top