skip to Main Content
+45 60 20 95 93 info@apofysio.dk

Klinisk ræsonnering indenfor Neurorehabilitering

 

Modul 1- Fokus på undersøgelse, 2 ½ dag

Modul 2- Fokus på behandling, 2 ½ dag

 

Formålet med kurset er:
Formålet med dette kursus er at gå i dybden med kliniske ræsonnering og derigennem klæde deltagerne på til at kunne tilbyde patienterne individuelt tilpassede neurologiske genoptræningsforløb.

Implementering af ræsonnerings-skema på arbejdspladsen.

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter, der til daglig arbejder med neurologisk rehabilitering. 

Indhold:

Modul 1
Teori:

 • Hjernens anatomi
 • Kognitive og fysiske neurologiske udfald. Hvordan de kommer til udtryk i praksis?
 • Neurologisk undersøgelse
 • Forudsætninger for læring
 • Tolkning af undersøgelsesfund samt adressering af hovedproblem
 • Prioritering af tests
 • Introduktion til ræsonnerings-skema

 

Praktisk:

 • Case-arbejde
 • Praktisk afprøvning
 • Patient-demonstrationer
 • Undersøgelse af patient i små grupper med supervision
 • Løbende klinisk ræsonnering

 

Modul 2

Teori:

 • Neurologisk behandling med udgangspunkt i EBP (evidens baseret praksis)
 • Prognose og potentiale

 

Praktisk:

 • Case-arbejde
 • Praktisk afprøvning af trænings-set-ups
 • Patient-demonstrationer
 • Behandling af patient i små grupper under supervision
 • Løbende klinisk ræsonnering

 

Praktisk information:

Timepris pr. Undervisningstime pr. Underviser er 1495 kr. eks. moms. 

Afholdes på egen arbejdsplads. Et lokale til teoriundervisning og en træningssal eller lignende til det praktiske arbejde. 

Der anbefales at være 12-16 deltagere. Dog maks. 8 deltagere pr underviser.

Inden kursusstart afholdes et møde mellem Apofysio og arbejdsplads, for at kurset kan tilrettelægges og skræddersyes til arbejdspladsens individuelle behov.

Back To Top