skip to Main Content
+45 60 20 95 93 info@apofysio.dk

Undervisning

I Apofysio holder vi jævnligt kurser og workshops.

Vores mål er at skabe en læringsplatform for neurologisk fysioterapi og udvikle et fagligt sparringsforum for terapeuter, der brænder for neurologien.

Både workshops og kurser tager altid udgangspunkt i klinisk ræsonning i neurologien ift analyse og intervention, hvor også evidens og best practise adresseres. Hovedformålet er at skabe et åbent læringsrum, hvor faglighed og erfaringsudveksling kan blomstre, således neurologiske træningspartnere kan modtage den mest kvalificerede træning uanset, hvor i landet de befinder sig.

Undervisningen foregår som udgangspunkt i Apofysio, men kan også afholdes på jeres arbejdsplads, hvis I ønsker det. Der kan være tale om en enkelt undervisningsgang eller et skræddersyet undervisningsforløb til jeres arbejdsplads.

Workshops

Funktionel styrketræning for UE eller OE kombineret med strøm (NMES) – Del 1:

Kort teori ift NMES, evidens og best practise.

Konkret casearbejde med udgangspunkt i klinisk ræsonnering. Hvad kan være relevant at styrketræne her og hvorfor?

Praktisk arbejde ift apparaterne, specifikke styrketræningsøvelser kombineret med strøm relateret til casearbejdet. Idéudveksling og faglig sparring.

Man behøver ikke at have erfaring med brug af træning med strøm for at deltage.

Fysio- og ergoterapeuter, der arbejder i det neurologiske felt, kan deltage.

Varighed: ca 2,5 time

Pris: 250, –

Funktionel styrketræning for UE eller OE kombineret med strøm (NMES) – Del 2:

Deltagerne medbringer hver især en konkret case fra praksis. Klinisk ræsonnering med udgangspunkt i de medbragte cases.

Vi opretter forskellige arbejdsstationer og bruger størstedelen af tiden på denne workshop på praktisk arbejde, gensidig faglig inspiration og sparring ift konkrete funktionelle øvelsesset-ups med strøm relateret til casearbejdet.

Man skal have kendskab og praktisk erfaring for træning med strøm for at deltage.

Fysio- og ergoterapeuter, der arbejder i det neurologiske felt, kan deltage.

Varighed: ca 2,5 time

Pris: 250, –

LiteGait Workshop:

I denne workshop introduceres deltagerne til LiteGaiten med kort teori og demonstration.

Derefter arbejder vi sammen i en praktisk workshop med en af vores træningspartnere, hvor vi med udgangspunkt i klinisk ræsonnering, udveksler ideer ift, hvilke part-practise og whole-practise set-ups, man kan bruge.

Man behøver ikke at have erfaring med brug af træning med LiteGait for at deltage.

Varighed: 2,5 time

Pris: 250,- kr.

Kurser

Neurologisk Introduktionskursus, N1:

Dette to-dages kursus klæder dig på til undersøgelse, klinisk ræsonnering og introducerer til behandling i mødet med den neurologiske borger i klinikken.

Vi giver dig teoretisk og praktisk introduktion til de fysiske og kognitive problemstillinger, vi som terapeuter ofte møder hos mennesker med apopleksi og andre skader i hjernen og introducerer til, hvordan disse kan adresseres.

Undervisningen foregår i et stærkt neurofagligt – og praksisnært miljø, hvor der arbejdes ud fra konkrete eksempler, konkrete cases og borgerforløb.

Kursusindhold:

Teoretisk introduktion:

  • Hjernens anatomi og neurologiske udfald – fysiske såvel som kognitive og hvordan de kommer til udtryk i praksis.
  • Hjerneskade og forudsætninger for læring, evidens, best practise og konkrete muligheder for fysioterapeutisk intervention.
  • Den neurologiske undersøgelse på KFA, aktivitets- og deltagelses-niveau:

Igennem casearbejde tages der højde for:

  • Anamnese – borger/pårørende og ICF-perspektivet
  • Undersøgelse på aktivitets- og KFA niveau.
  • Identificering af hovedproblemet ud fra undersøgelsesfund kombineret med teori.

Den neuroterapeutiske intervention:

  • Ud fra casearbejdet udarbejdes behandlingsmuligheder i hht. hovedproblemet med praktiske set-ups.

Fysioterapeuter, ergoterapeuter og fys-studerende (5+ semester) kan deltage.

Varighed: 2 dage – kl. 8.30-16.00

Pris: 1000 kr for studerende og 1800,- fysioterapeuter/ergoterapeuter. Prisen er inkl. en let frokost.

 

Hvis du har brug for at vide mere eller har spørgsmål ift workshops, kurser og undervisningsmuligheder skriv til: rikke@apofysio.dk

Næste workshop

Back To Top